بسیاری از آژانس های سازمان ملل با هشدارهایی در مورد تأثیر اقتصادی اپیدمی تاج جدید ، تأکید کرده اند که نابرابری فزاینده باعث سوritionتغذیه 2 میلیارد نفر در منطقه آسیا و اقیانوسیه می شود.

[ad_1]

سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد ، صندوق کودکان ملل متحد ، برنامه جهانی غذا و سازمان بهداشت جهانی به طور مشترک گزارشی با عنوان “بررسی امنیت غذایی و تغذیه در منطقه آسیا و اقیانوسیه در سال 2020: تمرکز رژیم غذایی مادران ، نوزادان و کودکان و ارتقا of تغذیه بهتر.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *