سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت حیوانات در حال آغاز یک ابتکار جهانی برای جلوگیری از شیوع بیماری خوک آفریقایی هستند

[ad_1] گسترش سریع مرزی خوک آفریقایی نه تنها امنیت غذایی را تضعیف می کند بلکه معیشت برخی از آسیب پذیرترین…

ادامه ←

افتتاحیه کنفرانس منطقه ای غیررسمی آمریکای شمالی ، کانادا و ایالات متحده ، همراه با سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل ، هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس این سازمان

[ad_1] بسیاری از چالش های جهانی که سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد امیدوار بود در روزهای ابتدایی ایجاد خود…

ادامه ←