سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد از G20 می خواهد که از کشاورزان حمایت کند ، از گروه های محروم محافظت کند و سرمایه گذاری در زمینه نوآوری را افزایش دهد.

[ad_1] اجلاس آنلاین سران G20 به میزبانی پادشاهی عربستان سعودی برگزار می شود. مدیر کل کو در سخنرانی خود حمایت…

ادامه ←